Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημ/νία δημοσίευσης Ενέργειες
Διευκρινίσεις – Οδηγίες σχετικά με τη Διαδικασία της Αυθεντικοποίησης μέσω TAXIS και την Υποβολή έκθεσης για τη δραστηριότητα Συλλογής και Μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων 2021-05-31 14:41:51
Νέα παράταση υποβολής μέχρι 30 Ιουνίου 2021 2021-05-26 15:28:57
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 2021 2021-03-17 12:42:14
Ανακοίνωση ΦΟΔΣΑ 2021-03-11 09:35:30
Ενημέρωση για δυνατότητα υποβολής έκθεσης έτους 2020 2021-02-22 13:03:43
Διαθέσιμες προς συμπλήρωση οι φόρμες της ετήσιας Έκθεσης Αποβλήτων για το έτος 2020. 2021-01-29 13:04:38
ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 2020-05-26 17:33:09
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 2020-03-18 14:54:26
Nέο Τηλέφωνο HELPDESK 2020-03-17 11:35:05
Ανακοινωση για τους Δήμους 2020-02-26 15:03:37
Έναρξη περιόδου υποβολής για το 2019 2020-01-24 12:07:04
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 2019-02-08 10:25:50
Σημειώσεις σχετικά με την υποβολή για το 2017 2018-02-15 13:38:41
Έναρξη περιόδου υποβολής για το 2017 2018-01-17 13:38:05
Νέα παράταση υποβολής μέχρι 31 Ιουλίου 2018-01-15 16:42:26
Ελαιοπυρήνας 2018-01-15 16:39:36
Υπενθύμιση προθεσμίας υποβολής 2018-01-15 16:39:15
Παράταση υποβολής 2018-01-15 16:38:54
Έναρξη υποβολής 2015 & 2016 2018-01-15 16:38:17
Έλεγχος του προφίλ σας για ανενεργές οντότητες 2018-01-15 16:37:57
Εσφαλμένη δήλωση των δραστηριοτήτων 2018-01-15 16:37:38
Συνεχίζεται η εγγραφή και καταχώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων 2018-01-15 16:36:15
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Εκθέσεων Αποβλήτων 2017-07-17 17:44:18
Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ 1/1 ΦΕΚ Β’ 1/04.01.2017 με την οποία τροποποιείται η ΚΥΑ 43942/4026/2016 - Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) 2017-01-05 14:40:46