Βιβλιοθήκη άρθρων

Παράταση συμπλήρωσης της φόρμας ειδικής καταχώρισης αποβλήτων τροφίμων και πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων

Λόγω τεχνικού προβλήματος η συμπλήρωση της φόρμας ειδικής καταχώρισης παραγωγής αποβλήτων τροφίμων και πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων, δεν κατέστη δυνατή την Παρασκευή 29.04.2022 και το Σάββατο 30.04.2022.

Ως εκ τούτου η συμπλήρωση της σχετικής φόρμας παρατείνεται έως και την Παρασκευή 06.05.2022