Βιβλιοθήκη άρθρων

Διευκρινίσεις – Οδηγίες σχετικά με τη Διαδικασία της Αυθεντικοποίησης μέσω TAXIS και την Υποβολή έκθεσης για τη δραστηριότητα Συλλογής και Μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων

Διευκρινίσεις – Οδηγίες

σχετικά με τη Διαδικασία της Αυθεντικοποίησης μέσω TAXIS και την Υποβολή έκθεσης για τη δραστηριότητα Συλλογής και Μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων

 

Διαδικασία Αυθεντικοποίησης

Συνδεθείτε στην πλατφόρμα του ΗΜΑ ως επιχείρηση (χρησιμοποιώντας τους κωδικούς εισόδου (username & password) HMA της επιχείρησης-είναι διαφορετικοί από τους κωδικούς εισόδου της εγκατάστασης ή/και της δραστηριότητας Συλλογής και Μεταφοράς Αποβλήτων) . Μόλις συνδεθείτε θα δείτε το παρακάτω μήνυμα:

Προσοχή! Ο λογαριασμός σας δεν έχει αυθεντικοποιηθεί μέσω TaxisNET. Για να είναι δυνατή η συμπλήρωση της Έκθεσης Αποβλήτων θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αυθεντικοποίησης. Παρακαλώ πατήστε ΕΔΩ για να μεταφερθείτε στην πλατφόρμα του TaxisNET ώστε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία. Η διαδικασία της αυθεντικοποίησης απαιτείται μόνο μία φορά.

Πατώντας στην ένδειξη ΕΔΩ θα μεταφερθείτε στο TAXIS όπου θα ζητηθεί να εισάγετε τους κωδικούς TAXIS της επιχείρησης.

Στην συνέχεια όταν επιστρέψετε στο προφίλ της επιχείρησης επιλέξετε υποβολή.

Έτσι ολοκληρώνεται η διαδικασία της  αυθεντικοποίησης.

 

Υποβολή έκθεσης για τη Δραστηριότητα Συλλογής και Μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων

Συνδεθείτε με κωδικούς (username & password) της δραστηριότητας Συλλογής και Μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων.

Στο προφίλ της δραστηριότητας επιλέξετε, Ενέργειες και Επεξεργασία.

Συμπληρώστε ξανά τα σχετικά πεδία που απαιτούνται (Βεβαίωση Ασφαλιστήριου Συμβολαίου και Υπεύθυνη Δήλωση Επιχείρησης/Οργανισμού).

Πατήστε υποβολή και η έκθεση είναι διαθέσιμη προς συμπλήρωση.