Βιβλιοθήκη άρθρων

Σημειώσεις σχετικά με την υποβολή για το 2017

Παρακαλείστε πριν τη συμπλήρωση της Έκθεσης Αποβλήτων (ΕΑ) για το έτος αναφοράς 2017 να έχετε υπόψη τα ακόλουθα:

  • Συμβουλευτείτε τις Οδηγίες Χρήσης του ΗΜΑ, τις Συχνές ερωτήσεις & τα διαγράμματα ροής πριν τη συμπλήρωση της ΕΑ.
  • ΕΑ συμπληρώνουν οι Εγκαταστάσεις & οι Δραστηριότητες Συλλογής & Μεταφοράς, όχι οι Επιχειρήσεις/Οργανισμοί. Επομένως, για την υποβολή της ΕΑ απαιτείται σύνδεση με τους κωδικούς (Username, Password) της αντίστοιχης Εγκατάστασης ή Δραστηριότητας Συλλογής & Μεταφοράς.
  • Η ΕΑ για το 2017 είναι διαθέσιμη μόνο για τις Εγκαταστάσεις & τις Δραστηριότητες Συλλογής-Μεταφοράς, τις οποίες έχει αποδεχτεί η Επιχείρηση. Για την αποδοχή απαιτείται σύνδεση με τους κωδικούς (Username, Password) της Επιχείρησης / Οργανισμού και στην αντίστοιχη καρτέλα «Οι Εγκαταστάσεις μου» ή «Οι Δραστηριότητες (συλλογής & Μεταφοράς) μου» πραγματοποιείται η συγκεκριμένη ενέργεια.
  • Οι ποσότητες αποβλήτων εισάγονται σε τόνους.
  • Ο πίνακας «Αποθήκευση αποβλήτων εντός της Εγκατάστασης (Προκαταρκτική αποθήκευση» αφορά στα απόβλητα που είναι/παραμένουν αποθηκευμένα στην Εγκατάσταση παραγωγής αυτών την τελευταία μέρα του έτους αναφοράς (31/12/2017). Συμβουλευτείτε το Πλαίσιο 1 (σελ. 31) των Οδηγιών Χρήσης.