Βιβλιοθήκη άρθρων

Υπενθύμιση προθεσμίας υποβολής

Υπενθυμίζουμε στους χρήστες του ΗΜΑ ότι η καταληκτική ημερομηνία εγγραφής, καταχώρισης και συμπλήρωσης της Έκθεσης Αποβλήτων για τα έτη 2015 και 2016 είναι η 20η Ιουλίου 2017. Στις Επιχειρήσεις/Οργανισμούς που δεν θα έχουν κάνει εγγραφή και καταχώριση στο ΗΜΑ ή/και δεν θα έχουν υποβάλλει Έκθεση Αποβλήτων μέχρι τις 20/7/2017, θα επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 30 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α' 160). Απόφαση ΥΠΕΝ (http://wrm.ypeka.gr/promo_assets/files/SKMBT_36317071712250.pdf) Διόρθωση: Σε σημείο του κειμένου στα ειδοποιητήρια e-mail που απεστάλησαν στους υπόχρεους, αναγράφεται εσφαλμένα ως καταληκτική ημερομηνία η 20η Μαϊου 2017. Πρόκειται για τυπογραφικό λάθος.