Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων - Επισκόπηση

Tελευταία άρθρα στη Βιβλιοθήκη

Τίτλος Κατηγορία Ημερομηνία
Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ 1/1 ΦΕΚ Β’ 1/04.01.2017 με την οποία τροποποιείται η ΚΥΑ 43942/4026/2016 - Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) Ανακοινώσεις 2017-01-05 14:40:46
Τροποποίηση και Κωδικοποίηση 1958_2016 Νομοθεσία 2017-01-05 14:53:16
Ν 4042_12 Ποινική προστασία Π − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008_99 Νομοθεσία 2017-01-05 14:54:00
Ν 4042_12 KYA 2494_16 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2015_1127 Νομοθεσία 2017-01-05 14:57:05
Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) Νομοθεσία 2017-01-05 14:58:11
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Εκθέσεων Αποβλήτων Ανακοινώσεις 2017-07-17 17:44:18
Συνεχίζεται η εγγραφή και καταχώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων Ανακοινώσεις 2018-01-15 16:36:15
Εσφαλμένη δήλωση των δραστηριοτήτων Ανακοινώσεις 2018-01-15 16:37:38
Έλεγχος του προφίλ σας για ανενεργές οντότητες Ανακοινώσεις 2018-01-15 16:37:57
Έναρξη υποβολής 2015 & 2016 Ανακοινώσεις 2018-01-15 16:38:17
Παράταση υποβολής Ανακοινώσεις 2018-01-15 16:38:54
Υπενθύμιση προθεσμίας υποβολής Ανακοινώσεις 2018-01-15 16:39:15
Ελαιοπυρήνας Ανακοινώσεις 2018-01-15 16:39:36
Νέα παράταση υποβολής μέχρι 31 Ιουλίου Ανακοινώσεις 2018-01-15 16:42:26
Έναρξη περιόδου υποβολής για το 2017 Ανακοινώσεις 2018-01-17 13:38:05
Σημειώσεις σχετικά με την υποβολή για το 2017 Ανακοινώσεις 2018-02-15 13:38:41
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 Ανακοινώσεις 2019-02-08 10:12:52
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 Ανακοινώσεις 2019-02-08 10:14:51
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 Ανακοινώσεις 2019-02-08 10:25:50
Έναρξη περιόδου υποβολής για το 2019 Ανακοινώσεις 2020-01-24 12:07:04
Ανακοινωση για τους Δήμους Ανακοινώσεις 2020-02-26 15:03:37
Nέο Τηλέφωνο HELPDESK Ανακοινώσεις 2020-03-17 11:35:05
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Ανακοινώσεις 2020-03-18 14:54:26
ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 Ανακοινώσεις 2020-05-26 17:33:09
Διαθέσιμες προς συμπλήρωση οι φόρμες της ετήσιας Έκθεσης Αποβλήτων για το έτος 2020. Ανακοινώσεις 2021-01-29 13:04:38
Ενημέρωση για δυνατότητα υποβολής έκθεσης έτους 2020 Ανακοινώσεις 2021-02-22 13:03:43
Ανακοίνωση ΦΟΔΣΑ Ανακοινώσεις 2021-03-11 09:35:30
Εγκύκλιος για συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων σε εφαρμογή του Ν.4685/2020 Νομοθεσία 2021-03-12 10:46:16
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 2021 Ανακοινώσεις 2021-03-17 12:42:14
Υπόχρεος καταχώρισης στοιχείων συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων στην ετήσια Έκθεση Αποβλήτων Ανακοινώσεις 2021-03-17 12:50:46
Καταχώριση δραστηριότητας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) Νομοθεσία 2021-04-15 12:45:41
Νέα παράταση υποβολής μέχρι 30 Ιουνίου 2021 Ανακοινώσεις 2021-05-26 15:28:57
Διευκρινίσεις – Οδηγίες σχετικά με τη Διαδικασία της Αυθεντικοποίησης μέσω TAXIS και την Υποβολή έκθεσης για τη δραστηριότητα Συλλογής και Μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων Ανακοινώσεις 2021-05-31 14:41:51
Διαθέσιμες προς συμπλήρωση οι φόρμες της ετήσιας Έκθεσης Αποβλήτων για το έτος 2021. Ανακοινώσεις 2022-01-22 00:50:00
Ανακοίνωση για τροποποιητικές / εκπρόθεσμες δηλώσεις έτους 2020 Ανακοινώσεις 2022-03-16 15:55:47
Έναρξη υποβολής στοιχείων για τα απόβλητα τροφίμων (κλάδοι 01, 03, 10 και 11 κατά κωδικό NACE αναθ.2) Ανακοινώσεις 2022-03-17 14:08:19
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ Ανακοινώσεις 2022-03-30 12:42:55
Παράταση συμπλήρωσης της φόρμας ειδικής καταχώρισης αποβλήτων τροφίμων και πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων Ανακοινώσεις 2022-05-03 13:16:36
Ενημέρωση σχετικά με εκπρόθεσμη δήλωση αποβλήτων Ανακοινώσεις 2022-06-29 23:34:14