Φόρμα Ελέγχου Αποδεικτικού

Από αυτή τη σελίδα μπορείτε να ελέγξετε την γνησιότητα των αποδεικτικών που έχουν εκδοθεί από το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλητων, συμπληρώντοντας στη φόρμα τα υπό έλεγχο στοιχεία καθώς και τον Κωδικό Γνησιότητας (μήκους 8 χαρακτήρων) που θα βρείτε στο κάτω μέρος του εγγράφου. Εναλλακτικά μπορείτε να σαρώσετε τον τετράγωνο κώδικα QR που θα βρείτε επάνω στο έγγραφο με μια κινητή συσκευή τηλεφώνου τύπου smartphone.


Registration Document Example

Submission Document Example

<Σημείωση: Αποδεικτικά που εκδόθηκαν πριν την 21η Μαρτίου 2018, μπορεί να μην υποστηρίζονται πλήρως από τη παρούσα φόρμα και η επιβεβαίωση τους θα πρέπει να γίνεται μέσω επικοινωνίας με το Κέντρου Υποστήριξης του Η.Μ.Α. Παρακαλούμε για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, να αντικαταστήσετε τέτοιου είδους πιστοποιητικά με την έκδοση νέων.