Μπορείτε να εισάγετε τον κωδικό ΕΚΑ που σας ενδιαφέρει και να δείτε όλες τις εγκαταστάσεις Παραλαβής, Αποθήκευσης αποβλήτων και δραστηριότητες Συλλογής και Μεταφοράς που έχουν εγγραφεί στο ΗΜΑ.

Τελευταίες ανακοινώσεις

Στατιστικά

Ενεργές Επιχειρήσεις

Εγγεγραμμένοι Δήμοι

Ενεργές Εγκαταστάσεις

Συνολικός αριθμός Εκθέσεων Αποβλήτων που υποβλήθηκαν

ΗΜΑ

Υποστήριξη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή στο ΗΜΑ μπορείτε να δείτε το παρακάτω βιντεο:

Κατεβάστε το εγχειρίδιο με τις Οδηγίες Χρήσης του ΗΜΑ: Οδηγίες χρήσης
Κατεβάστε τα Διαγράμματα ροής για την συμπλήρωση των Εκθέσεων Αποβλήτων: Διαγράμματα ροής
Δείτε Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις (FAQ) σχετικά με το ΗΜΑ: Συχνές ερωτήσεις
Κατεβάστε το εγχειρίδιο με τις οδηγίες χρήσης για το Ηλεκτρονικό Παράβολο ΗΜΑ: Οδηγίες χρήσης
Κατεβάστε το εγχειρίδιο με τις οδηγίες χρήσης για την καρτέλα τροφίμων του ΗΜΑ: Οδηγίες χρήσης
Παρακαλούμε ανατρέξτε στον Συνοπτικό Οδηγό για τη Συμπλήρωση των Εκθέσεων Αποβλήτων για τους Δήμους: Οδηγός για Δήμους

Επικοινωνία

Ώρες Λειτουργίας: 08:00ΠΜ - 16:00ΜΜ

Τηλ Επικοινωνίας: 2131513162

e-mail: wrm.helpdesk@prv.ypeka.gr

Λεωφ.Μεσογείων 119 Αθήνα 11526

Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) Χρηματοδότηση Πράσινο Ταμείο ΑΠ1 Δράσεις Διατήρησης της Βιοποικιλότητας Καινοτόμες Δράσεις-Έξυπνες Πόλεις-Λοιπές Δράσεις του ΧΠ «Φυσικό περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις Προϋπολογισμός Έργου: 248.000,00€ Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Powered by