Βιβλιοθήκη άρθρων

Νέα παράταση υποβολής μέχρι 31 Ιουλίου

Λόγω της μεγάλης συμμετοχής στη διαδικασία υποβολής στοιχείων μέσω της πλατφόρμας του ΗΜΑ, συνεχίζεται η εγγραφή, η καταχώριση και η συμπλήρωση της Έκθεσης Αποβλήτων για τα έτη 2015 και 2016 μέχρι και την 31η Ιουλίου 2017. Για την υποστήριξη των υπόχρεων λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης στους αριθμούς 210-8653150, 210-8643630. Οι χρήστες του ΗΜΑ μπορούν να απευθύνουν τις ερωτήσεις τους και στην ηλεκτρονική διεύθυνση wrm.helpdesk@prv.ypeka.gr. Έγγραφο ΥΠΕΝ (http://wrm.ypeka.gr/promo_assets/files/%CE%94%CE%A4%20%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CF%87%CE%B9%CF%83%CE%B7%20%CE%97%CE%9C%CE%91%2020_7_17.pdf)